Promocje i Nowości


Promocja "Kupuję sam w Intermal"

Od kilku miesięcy prowadzimy akcję promocyjną pod nazwą "Kupuję sam w Intermal". Akcja, która cieszy się dużym zainteresowaniem, ma na celu zachęcić klientów do kupowania bezpośrednio w siedzibie firmy. Zachętą do uczestnictwa w naszej akcji są dodatkowe rabaty dla naszych klientów.

Zasady uczestnictwa w tej promocji są bardzo proste. Za zakupy w siedzibie Intermal Opakowania otrzymujesz naklejki, które wymieniasz na atrakcyjne rabaty.

Ulotka "kupuję sam w Intermal" to oszczędności dla Twojej firmy!

Przypominamy, że asortyment linii Coffee To Go i Chinet premiowany jest podwójnie!

Szczegółowy regulamin zamieszczamy poniżej.


Regulamin promocji "Kupuję sam - w Intermal"

 1. Akcja promocyjna "Kupuję sam - w Intermal", zwana dalej "promocją" prowadzona jest w siedzibie firmy Intermal Opakowania w Chorzowie. Organizatorem promocji jest Intermal Opakowania Sp.J. Marcin Malewski, Ewelina Malewska z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 160A
 2. Promocja polega na możliwości zdobycia dodatkowego, jednorazowego rabatu przez Klienta na zakupy w firmie Intermal Opakowania, w zamian za zebranie odpowiedniej ilości naklejek z logo Intermal, zwane dalej "naklejki Intermal" oraz wklejaniu ich na otrzymany kupon promocyjny. Kupon promocyjny uzyskuje ważność z chwilą wklejenia na niego odpowiedniej ilości naklejek.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.06.2006r. i trwa do 31.12.2006r. Ostatnim dniem wydawania naklejek Intermal jest dzień 16.12.2006.
 4. W promocji mogą brać udział tylko klienci detaliczni, dokonujący zakupów osobiście w siedzibie firmy Intermal Opakowania. Za klienta detalicznego uważa się Klienta, który zakupiony towar wykorzystuje na własne potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Klienci, którzy odsprzedają towar zakupiony w Intermal nie są klientami detalicznymi, w związku z tym nie mają prawa do udziału w promocji.
 5. Każdy zakup powyżej 200,00zł netto, tzn. w jednej transakcji kasowej w siedzibie firmy Intermal Opakowania, uprawnia do otrzymania jednej naklejki Intermal. Wyjątkiem od tej zasady stanowią sytuacje opisane w punkcie 4 i 19.
 6. Przydzielony rabat można wykorzystać tylko w firmie Intermal Opakowania, jednorazowo podczas kolejnego zakupu w siedzibie firmy Intermal Opakowania.
 7. Realizacja przyznanego rabatu uwarunkowana jest:
  1. zebraniem odpowiedniej ilości naklejek Intermal, wklejonych na kuponie promocyjnym
  2. oddaniem pracownikowi Działu Handlowego oryginalnego kuponu z odpowiednią liczbą oryginalnych naklejek Intermal.
 8. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Za udział w promocji uważa się odebranie od pracownika Działu Handlowego po zakończonej transakcji kasowej naklejki Intermal
 9. Kupon promocyjny po zebraniu odpowiedniej ilości naklejek Intermal może przyjąć odpowiednie wartości kwotowe w postaci dodatkowego rabatu: 50,00zł, 100,00zł, 150,00, 200,00zł, 300,00zł.
 10. Ilości naklejek Intermal potrzebne do otrzymania odpowiedniej wartości bonusu:
  50,00zł - 3 naklejek
  100,00zł - 6 naklejek
  150,00zł - 9 naklejek
  200,00zł - 13 naklejek
  300,00zł - 20 naklejek
 11. Kupony promocyjne dostępne są w siedzibie firmy Intermal Opakowania w Dziale Obsługi Klienta oraz u Przedstawicieli Handlowych Intermal. Ilość ulotek jest ograniczona.
 12. Zwrot towaru, zgodnie z polityką firmy Intermal Opakowania, pełnowartościowego towaru, za który Klient otrzymał naklejkę Intermal, a kwota zapłaty po dokonanym zwrocie jest niższa niż 200,00zł netto, powoduje obowiązek zwrotu przez Klienta naklejki Intermal.
 13. Promocja "Kupuję sam - w Intermal" nie może być łączona z innymi aktualnie trwającymi promocjami prowadzonymi przez Intermal Opakowania. Jedynymi naklejkami możliwymi do naklejenia na kuponie są oryginalne naklejki Intermal.
 14. Reklamacje i ewentualne żądania wydania naklejek Intermal nieuregulowanych regulaminem, rozpatruje indywidualnie Specjalista ds. Marketingu Intermal Opakowania.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień regulaminu promocji "Kupuję sam - w Intermal" oraz prawo do ograniczenia czasu jej trwania, oraz ewentualnego jej odwołania.
 16. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie firmy Intermal Opakowania, na kuponach promocyjnych oraz na stronie www.intermal.pl i jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania promocji.
 17. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest terminowe regulowanie należności wobec Intermal Opakowania. W przypadku zaległych, przeterminowanych należności, kupon promocyjny może być zrealizowany dopiero po uregulowaniu wszystkich niespłaconych zobowiązań Klienta wobec Intermal. Przeterminowanie przekraczające 30 dni powoduje wykluczenie danego klienta z akcji promocyjnej, co wiąże się z anulowaniem wszystkich zebranych naklejek Intermal.
 18. Promocją objęty jest cały asortyment dostępny w Intermal Opakowania.
 19. Dodatkowo za zakup asortymentu marki Chinet i Coffee To Go w całej linii asortymentowej Intermal Opakowania o wartości pow. 300,00zł netto, zakup ten będzie premiowany dwoma naklejkami Intermal.
Organizator Intermal Opakowania